poštovné

 

Soboty otvorené od 9.00 do 12.00

 

Tip na darček pre nerozhodných. Neviete, aký darček bude ten pravý? Využite SV MOTO darčekové poukážky. Potešia každého, pretože možnosť vlastnej voľby je neoceniteľná. Nemusíte zdĺhavo vyberať, premýšľať o vhodnosti vybranej veci, obdarovaný si vyberie sám. Zo širokého sortimentu si každý u nás nájde to pravé.

  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY »
Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

 

Dolu podpísaný/-á Meno a priezvisko: .........................................................................  

Bydlisko: ........................................................................................................................

týmto žiadam SV MOTO RACING, s. r. o., Pažite 960/3, 907 01 Myjava, IČO: 44 459 378  /začiarknite o čo žiadate/

 

prístup k mojim osobným údajom (na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov);

 

opravu mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti opravíme alebo doplníme nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré spracúvame);

vymazanie mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky);

obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti budeme Vaše osobné údaje len uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky);

prenos mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme Vaše osobné údaje v elektronickej forme ako súbor XML).

Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:

 rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť;  

iným spôsobom: ......................................................

Poučenie: Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR a žiadať o nápravu na súde. Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať.

 V .........................., dňa ....................

 

Podpis dotknutej osoby :      ...........................................

 


Doprava

doprava

Kontaktujte nás
Logo
Stupavská 2961, Malacky
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk